27 de juliol 2008

Que es borren!


Les Nacions Unides van acordar el 1966 el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que va ser subscrit per l’estat espanyol el 27 de juliol de 1977, hui fa 31 anys. Esta norma internacional defenia el dret a l’autodeterminació dels pobles sotmesos políticament, cultural o econòmica. Dret ratificat i respectat en nombrosos acords però entés d’una o altra manera segons l’estat.

L’autodeterminació d’un col·lectiu determinat no pot representar una dificultat per a un estat democràtic, com han demostrat en els últims anys exemples amb èxit, com el de Montenegro, i d’altres sense ell, com el cas quebequés.

El govern espanyol no fa altra cosa que el ridícul en pretendre reprimir la voluntat d’una part significativa del poble basc mentre manté subscrit una declaració de drets que defen tot el contrari. Que es borren!